Podstawowym elementem promiennika ceramicznego są perforowane płytki ceramiczne , na powierzchni których następuje spalanie mieszanki powietrzno-gazowej. Rozgrzane płytki do temperatury 800oC oddają ciepło poprzez promieniowanie do użytkowanych stref budynku. Ze względu na wysoka temperaturę powierzchni promiennika powinien on być usytuowany wystarczająco wysoko. W przypadku niższych pomieszczeń należy mocować promiennik pod kątem. Promiennik ceramiczny może być sterowany ręcznie lub automatycznie zaprogramowany w cyklu tygodniowym na określoną temperaturę. Zakres mocy promienników ceramicznych; 8,6 kW- 42,8 kW
           Zastosowanie promienników ceramicznych: ogrzewanie hal produkcyjnych, magazynów, warsztatów, hangarów, obiektów sportowych i sakralnych.

Zalety promienników ceramicznych:
  • oszczędność energii 30 - 60%,
  • wysoki poziom bezpieczeństwa,
  • brak ruchów powietrza, pyłów i kurzu w ogrzewanym pomieszczeniu,
  • ciepło skoncentrowane na poziomie podłogi, w strefie przebywania ludzi,
  • szybki czas rozruchu i natychmiastowy efekt cieplny,
  • automatyczna regulacja,
  • możliwość ogrzewania i sterowania strefowego,
  • niskie nakłady inwestycyjne,
  • prosta obsługa,
  • łatwy montaż.
Sun Beam (c)2010 - 2012